Жанармай деңгейінің датчиктері
     
    •        

OMNICOMM жанармай деңгейінің датчиктері

Omnicomm LLS жанармай деңгейінің датчиктері - жанармай деңгейінің жоғары дәлдікті датчиктері, көлік құралының сыйымдылығындағы немесе жанармай багіндегі жанармайдың деңгейін өлшеуге арналған. Omnicomm LLS датчиктері көлік мониторингі жүйесінің тіркеушісіне қосылады және оған деңгейдің өлшенген мәнін береді.

Барлық Omnicomm LLS жанармай датчиктері жоғары дәлдікпен және тұрақты көрсеткіштерімен, жұмысының -60-тан +85 градусқа дейінгі температуралық диапазонының кеңдігімен, сондай-ақ қоректендірудің көтеріңкі ең жоғары кернеуімен және электрлік тізбектерді қосудағы кедергілер мен қателіктерден сенімді қорғалуымен ерекшеленеді. Деңгейді өлшеудегі салыстырмалы келтірген дәлсіздігі бүкіл температуралық диапазонда 1%-дан аспайды. Omnicomm LLS жанармай деңгейінің барлық датчиктеріне өмірлік кепілдік қолданылады.

LLS жанармай деңгейінің датчигі - жанармай деңгейінің жоғары дәлдікті датчигі, ол көлік құралының сыйымдылығындағы немесе жанармай багіндегі жанармайдың деңгейін өлшеуге арналған. Датчиктерде қоректендіру кернеуінің кеңейтілген диапазоны және жұмыс температураларының кеңейтілген диапазоны бар. ДУТ LLS көрсеткіштері автомобильдің борттық желісінің кернеуіне байланысты емес. Құрылымында жабдықтың жоғары сенімділігін және вандалдардан қорғануды қамтамасыз ететін технологиялар қолданылған.


LLS 20160 — цифрлық интерфейсі
бар жанармай деңгейінің датчигі

ДУТ Omnicomm LLS 20160 мынадай цифрлық интерфейстері бар: RS-232 және RS-485.

Цифрлық интерфейстерді пайдалану деректерді берудің жоғары дәлдігін және кедергіден қорғауды, сондай-ақ өлшеудің барынша көп шешімін қамтамасыз етеді.

Одан бөлек, датчик қоректендіру тізбектерін жоғары деңгейде, соның ішінде күшейтілген гальваникалық шешімді пайдалану есебінен қорғаумен ерекшеленеді.


LLS-AF 20310 — ұқсас және жиілікті интерфейстері бар датчик

ДУТ Omnicomm LLS-AF 20310 ұқсас немесе жиілік сигналымен көрсеткіштерді беріп, шығуы бар. Датчик шығу сигналдарының шектері мен қасиеттерін икемді баптауға ммкіндік береді, бұл ретте сигналдың деңгейі шығатын кезде қоректендіру кернеуіне байланысты болмайды. Осының бәрі LLS-AF 20310 кернеуі немесе жиілігі бойынша өлшеуші кіруі бар кез келген тіркеушіге қосуға мүмкіндік береді.


LLS 20230 — цифрлық интерфейсі бар жарылысқа қауіпсіз орындау датчигі

ДУТ Omnicomm LLS 20230 жарылысқа қауіпсіз орындауы бар және қауіпсіздікке қойылатын талаптары жоғары объектілерді жабдықтау үшін қолданылады: бензовоздар, жанармай құйғыштар, стационарлық жанармай сыйымдылықтары.

Көрсеткіштерді беру үшін жанармай есептегіш RS-232 немесе RS-485 цифрлық интерфейстерін пайдаланады және ұқсас LLS 20160 кедергіге тұрақтылық және дәлдік сипаттамалары бар. Датчиктің жарылыстан қорғалуы тек БИС 20240 ұшқыннан қорғау блогымен бірге пайдаланғанда ғана қамтамасыз етіледі!


Барлық Omnicomm LLS жанармай деңгейінің датчиктері сыйымдылық типіндегі деңгей өлшеуіш болып табылады. Жанармайдың штаттық резистивтік датчиктермен салыстырғанда, сыйымдылық датчиктері жұмысының толығымен электрондық схемасымен және қозғалмалы бөліктерінің жоқтығымен ерекшеленеді, бұл жұмысының жоғары дәлдігіне, тұрақтылығына және сенімділігіне кепілдік береді. Жанармайдың шығынын өлшеуіштерінен өзгеше, деңгейдің сыйымдылық датчиктері жанармай магистраліне кіріп кетпейді және двигательдің жұмысына әсер етпейді, сондай-ақ жанармай құйған және жанармайды құйып алған уақытын және көлемін дәл білуге мүмкіндіке береді, бұл жанармайдың шығынын өлшеуіштерді пайдаланған кезде мүмкін емес.

Датчиктердегі жанармайдың нақты деңгейін есептеу үшін Omnicomm компаниясы әзірлеген Fuelmetrix тербелістерді фильтрациялау алгоритмі пайдаланылады, ол экстремалды жағдайларда пайдаланғанның өзінде шынайы деректерді алуға кепілдік береді.

Copyright 2008–2018 GARAGE GPS. Компанияның сайтын әзірлеген garage-gps.kz